એક જ છોડમાં ઉગીરહી છે બે શાકભાજી,બટાકાના છોડમાં રીંગણ,રીંગણના છોડમાં ટમેટા

Uncategorized
  • પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ના સંસદીય ક્ષેત્ર વારાણસીના શાહનહપુરમાં ભારતીય શાકભાજી સંશોધન સંસ્થામાં સંશોધન પછી આવા છોડ ઉગાડવામાં આવ્યા છે જેમાં બે અલગ અલગ શાકભાજી આવે છે.કલમ બનાવવાની પદ્ધતિથી બટાટા,રીંગણ ના એક છોડમાં અને ટમેટા,રીંગણના એક છોડમાં ઉગાડવામાં આવે છે.

  • વારાણસીની ભારતીય શાકભાજી સંશોધન સંસ્થામાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરીને,એક જ છોડમાં બે શાકભાજી ઉત્પન્ન થાય છે.ખરેખર, કલમ બનાવવાની પદ્ધતિ દ્વારા,ટામેટાંના છોડ ને અને રીંગણાના છોડ ને ભેગા કરી એક છોડ બનાવમાં આવે છે.આ સંશોધન કરનાર સંસ્થાના આચાર્ય વૈજ્ઞાનિક આનંદ બહાદુરસિંહે જણાવ્યું હતું કે આવા ખાસ છોડ 24-28 ડિગ્રી તાપમાનમાં 85% કરતા વધારે ભેજ અને વગર પ્રકાશના નર્સરીમાં ઉગાડવામાં આવે છે.

  • આ ઉપરાંત વૈજ્ઞાનિક ડો.આણંદ બહાદુરસિંહે જણાવ્યું હતું કે કલમ લગાવ્યાના 15-20 દિવસ પછી તે ખેતરમાં વાવવામાં આવે છે.ખાતર,પાણી અને કાપણીની યોગ્ય માત્રા કરવામાં આવે છે.આ છોડ રોપિયા પછી 60-70 દિવસ પછી ફળ આપે છે.

  • કલમ બનાવવાની તકનીકનો ઉપયોગ 2013-14માં શરૂ થયો હતો અને તેનો સૌથી મોટો ફાયદો ખેડુતોને છે.ખાસ કરીને તે વિસ્તારોના ખેડુતો,જ્યાં વરસાદના દિવસો પછી પુષ્કળ પાણી આવે છે.શરૂઆતમાં,આ પ્લાન્ટ શહેરમાં રહેતા લોકો માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.જેમની પાસે જગ્યા ઓછી છે અને તેઓ બજારના કેમિકલ બચવા માંગે છે અને ઘરે શાકભાજી ઉગાડવા અને ખાવા માંગે છે.

  • તે ટેરિસ બગીચાના શોખીન લોકો માટે વિશેષ માનવામાં આવે છે.ભારતીય વનસ્પતિ સંશોધનમાં, વૈજ્ઞાનિકો કલમ બનાવવાની પદ્ધતિ દ્વારા સમાન પ્લાન્ટમાં ટમેટા અને રીંગણ બટાટા ઉત્પન્ન કરીને આ સંશોધનને વિશેષ ગણી રહ્યા છે.આ સંશોધન લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે.

  • ભારતીય શાકભાજી સંશોધન નિયામક જગદીશસિંહે જણાવ્યું છે કે ખેતી એવી રીતે કરવામાં આવી રહી છે કે ખેડૂતોને સારું ઉત્પાદન તેમજ ગુણવત્તાવાળું ઉત્પાદનો મળે.કલમ બનાવવાની પદ્ધતિ દ્વારા,રીંગણાંના મૂળમાં ટામેટાં અને રીંગણાંના છોડને કલમ બનાવી ખેતી કરવામાં આવે છે.છત પર શાકભાજી ઉગાડનારા શહેરી લોકો માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે.અમે 2013-14થી કલમ બનાવવાની તકનીક પર કામ કરી રહ્યા હતા.પહેલા આપણે એક છોડમાં બટાટા અને ટામેટાં બનાવ્યાં અને હવે તેમાં રીંગણ અને ટામેટાં બનાવ્યાં.અમારું લક્ષ્ય એક છોડમાંથી બટાટા,ટામેટાં અને રીંગણ ઉગાડવાનું છે.અમે એક કે બે વર્ષમાં આ હાંસલ કરીશું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *